Prechod na navigáciu Hlavné menu

Historia

W 2003 roku miasto Zwolen przypominało sobie 760-tą rocznicę swojego powstania. Pierwszym wiarogodnym dokumentem o swobodnym mieście królewskim Zwolen to dokument królewski Bely IV z 28.grudnia 1243 roku, przez który odnawia miejskie prawa miastu Zwolen.

Pisemne dokumenty o jestwowaniu miasta ( osady ) są jednak także przed 1243 rokiem – w 1222 roku napisano o zwoleńskim żupanie Detriku, kronikarz Anonimus na przełomie 12tego i 13tego wieku określa datę powstania zamku zwoleńskiego do 10tego wieku.

Od 1359 jednak Zwolen należał między pięć wybranych miast na Słowacji mających przywilej odbywania corocznego targu ( jarmarku, który trwał dwa tygodnie ) a w następnym wieku przybyły kolejne jarmarki.

Zwolen wiele lat żył pod opieką zamku Stary Zwolen, dzisiaj znanego jako Pusty zamek. Był on siedzibą komit
etu królewskiego, obszaru rozpościerającym się na terenie dzisiejszej środkowej Słowacji. Leżał na ważnej drodze handlowej Magna via. Archeolodzy w jego arealu znajdują znaleziska mające 5 tys. lat. Od 1992 roku miasto systematycznie wspiera badania archeologiczne z własnego budżetu. Dzięki swej powierzchni – 7,6 ha – Pusty zamek należy do najbardziej rozległych zamków w Europie środkowej. Zamek ten stracił jednak na znaczeniu po zbudowaniu zamku zwoleńskiego prosto w mieście ( 1370 – 1382 ). Pusty zamek w końcu wypalono w 1452 roku ( według badań najnowszych ) wojska Jana Huňady-ego i pozostał w ruinach. Zamek zwoleński w północnej części centrum miasta został zbudowany na polecenie króla Ludwika Węgierskiego w drugiej połowie XIV wieku. Zamek od tego czasu wielokrotnie przebudowano i miał kilka właścicieli. Chętnie tutaj przybywał król Maciej Korvin z żoną Beatrix, był także siedzibą Jana Jiskry z Brandysa oraz Jana Thurzo.

Wiek XVI. – to najbardziej okrutny okres w historii miasta Zwolen. Węgry miotały się w bitwie o tron, opierały się napadom Turków i Tatarów. W latach osiemdziesiątych XVI wieku w mieście Zwolen wybuchła epidemia. Kolejny kataklizm spadł na miasto w 1601 roku. Kościół, szkoła, sierociniec oraz wiele domów zostało zniszczonych przez ogromny pożar. Mieszkańcy miasta potrzebowali na odnawienie miasta wiele środków finansowych, dlatego więc poprosili władcę o darowanie podatków. Niszczący pożar dosięgnął miasto także w 1708 roku.

 

Lata słowackiego odrodzenia narodowego także wywarły duży wpływ na miasto Zwolen. Z miastem tym jest połączone imię znanego budziciela narodowego, jednego z najważniejszych twórców literackiego języka słowackiego i przeforsowywującego dążenia emancypacyjne narodu słowackiego Ľudovíta Štúra. Chociaż nie pochodził on z miasta Zwolen i nie mieszkał w nim, w 1847 roku poprosil listem radę miejską miasta Zwolen o zezwolenie kandydować na pos1a sejmu węgierskiego właśnie w imieniu tego miasta. W sejmie węgierskim Štúr wystąpił w latach 1847 – 1848 pięć razy, przeforsowywał przy tym swobodę narodową Słowaków, uznanie języka słowackiego, zniesienie poddaństwa, równouprawnienie obywateli oraz kolejne żądania całego naroda słowackiego.

W 1871 roku zbudowano w mieście Zwolen dworzec kolejowy i o rok później dobudowano Węgierską północną kolej Peszt – Zwolen – Vrutky. To oznaczało kolejny rozwój miasta, a także budowę fabryki na blachę Union. W mieście Zwolen wyrosły bank, kasa oszczędności, drukarnia. Na początku XX wieku wzmacnia się w mieście wpływ klasy robotniczej i po skończeniu pierwszej wojny światowej przychodzi 28 październik i powstanie nowego państwa – Republiki Czeskosłowackiej. Młoda republika musiała uporać się z różnymi problemami. Już w lecie 1919 wtargli wojska węgierskiej republiki rad, w czerwcu zajęli także miasto Zwolen.

Miasto nie unikneło ani tragedii drugiej wojny światowej. Po oswobodzeniu w 1945 roku zaczęła się w mieście nie tylko odnowa majątku zniszczonego przez wojnę, a także rozszerzanie dotychczasowych małych przedsiębiorsw i budowa nowych. Na północno-wschodnim brzegu miasta zbudowano kombinat przemysłu drzewnego Bučina, blisko rzeki Hron zaś na tę epokę jedną z najbardziej nowoczesnych mleczarni na Słowacji. Następnie to były przedsiębiorstwa tekstylowe, nowy dworzec kolejowy, szkoly, akademiki, nowe domy mieszkaniowe. Zbudowano nowe drogi i ulice, chodniki, zbiorowy wodociąg, sieć kanalizacji i kontynuowano w elektryfikacji miasta. Obecnie jest Zwolen siedzibą niektórych prosperujących przedsiębiorstw, świetnych szkół średnich i podstawowych oraz Universytetu Technicznego, który jako jedyny na Słowacji kształci fachowców w obszarze obróbki drewna. Co więcej, ma w programie nauczania także specjalizację Instrumenty muzyczne.

Kulturę reprezentuje nie tylko teatr J.G.Tajowskiego, które tutaj ma scenę stałą, ale także mnóstwo zespołów tanecznych, teatru, śpiewaczy i muzycznych, które rozposzerzają imię miasta na Słowacji oraz za granicą.


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

Szczególowy kalendarz

webygroup

Slovenská verzia
Deutch version
English version
Magyar verzió
Francúzska verzia

19803243

22.9.2019
Úvodná stránka