Budova ČSOB, Ulica Sládkovičova 93/10, NKP

800600