Meštiansky dom "Ferienčíkov dom", Námestie SNP 70/36, NKP

800600