Bytový dom "Wittmannov dom", Námestie SNP 75/26, NKP

800600