Zrekonštruované Námestie SNP - pešia zóna, autor: Ing. arch. Pavel Mikleš

512336