Zvolenský zámok - kazetový strop, autor: Jaroslav Badinka

400600